RankBrain là gì và nó hoạt động ra sao?

RankBrain là gì và nó hoạt động ra sao?

Kể từ khi Google giới thiệu RankBrain như là phần mới nhất của thuật toán tìm kiếm của họ thì đã có rất nhiều sự hiểu lầm về chính xác RainkBrain là gì và cách thức hoạt động của nó....
read more