Chu kỳ của tên miền quốc tế

gtld-lifecycle

Dưới đây là các thông tin về chu kỳ để renew tên miền quốc tế.

.COM
1) Registrar Hold (1-45 days)
2) Redemption Period (30 days)
3) Pending Delete (5 days)

.NET
1) Registrar Hold (1-45 days)
2) Redemption Period (30 days)
3) Pending Delete (5 days)

.ORG
1) Client Hold (1-45 days)
2) Pending Delete – Restorable (30 days)
3) Pending Delete – Scheduled for Release (5 days)

.INFO
1) Client Hold (1-45 days)
2) Pending Delete – Restorable (30 days)
3) Pending Delete – Scheduled for Release (5 days)

.BIZ
1) Client Hold (1-45 days)
2) Pending Delete (35 days)

.US
1) Client Hold (1-45 days)
2) Pending Delete (35 days)

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày domain hết hạn, đây là thời gian “ân huệ” để chủ sở hữu có thể đăng ký lại được Domain. Giai đoạn này gọi là Deleted Name Redemption Grace Period.

Sau 30 ngày, chủ sở hữu vẫn có thể lấy lại domain dưới hình thức “Chuộc lại”. Để lấy lại domain trong giai đoạn này, ngoài phí đăng ký, người mua còn phải chịu thêm 1 phí khác tùy thuộc vào từng nhà cung cấp.

Ngoài ra, để nhận biết về trạng thái thay đổi tên miền mới nhất bạn nên sử dụng các công cụ có sẵn, miễn phí như domaintools.com, khi có biến động nào về tên miền sẽ thông báo ngay qua email để bạn theo dõi.

Một số thông tin có tham khảo từ domain.name.vn

One thought on “Chu kỳ của tên miền quốc tế

Leave a Reply