Tính mình ít cẩn thận nên chưa bao giờ nghĩ …

Comment on Hướng dẫn backup và restore database bằng SSH by On ap standa.

Tính mình ít cẩn thận nên chưa bao giờ nghĩ đến chuyện backup hết 😀

Recent Comments by On ap standa

Đăng ký kích hoạt tài khoản tại diễn đàn iDVS
Tài khoản iDVS: onapstandavietnam
Email đã đăng ký: onapstandavietnam@gmail.com
Url hồ sơ: http://forum.idichvuseo.com/members/onapstandavietnam.34211/


Posted in Uncategorized