Life is short live it to the fullest

Life is short live it to the fullest

“In the end, it’s not the years in your life that count. It’s the life in your years” – Abraham Lincoln Life is short, Live it to the fullest. We all have heard about this famous quote.Moreover, how many of...
read more
Whistle – Flo Rida (Cover)

Whistle – Flo Rida (Cover)

No Responsive Video: Responsive Video: Can you blow my whistle baby, whistle baby Let me know Girl I’m gonna show you how to do it And we start real slow You just put your lips together And you come real...
read more
Tin nhắn gửi nhầm

Tin nhắn gửi nhầm

Còn nhớ khi hồi đầu mới yêu nhau, ngày đầu tiên anh vừa mua điện thoại di động thì cũng là lúc nhận được tin nhắn đầu tiên của cô: “Em nhớ anh!” Đây cũng lần đầu họ liên lạc...
read more