Nguyên Nghĩa

Hãy biết đam mê và mãi mãi khát khao học hỏi.

MENU
Tìm kiếm thông tin

Life & Love

Life is short live it to the fullest
Sep 06, 2013
“In the end, it’s not the years in your life that count. It’s the life in your years” – Abraham Lincoln Life is short, Live it to the fullest. We all have heard about this famous quote.Moreover, how many of us abide to it? Well, …
Whistle - Flo Rida (Cover)
Aug 05, 2013
No Responsive Video: Responsive Video: Can you blow my whistle baby, whistle baby Let me know Girl I’m gonna show you how to do it And we start real slow …
Tin nhắn gửi nhầm
Jul 13, 2013
Còn nhớ khi hồi đầu mới yêu nhau, ngày đầu tiên anh vừa mua điện thoại di động thì cũng là lúc nhận được tin nhắn đầu tiên của cô: …