Sau thời gian nghiên cứu và trải nghiệm mình đã …

Comment on Lưu ý khi dùng Disavow Tool của Google để chặn liên kết xấu by idvs.

Sau thời gian nghiên cứu và trải nghiệm mình đã nhận ra chưa đúng, vì vậy mình hy vọng mọi người khi đọc bài viết này sẽ được rút kinh nghiệm từ bản thân mình để có thể ngăn chặn liên kết xấu linh hoạt, đơn giản nhưng vẫn mang lại hiệu quả.

Recent Comments by idvs

Hướng dẫn backup và restore database bằng SSH
Hướng dẫn backup & restore bằng ssh!


Posted in Uncategorized