Nguyên Nghĩa

Hãy biết đam mê và mãi mãi khát khao học hỏi.

MENU
Tìm kiếm thông tin
Nguyên Nghĩa
Mr.N2

Những lệnh command hữu ích trên cPanel/WHM

Bên dưới đây là các lệnh command tự động sửa lỗi hệ thống rất hữu dụng. Giả sử như các thao tác trên SSH có lỗi nào đó xảy ra, thì các command bên dưới sẽ sửa được các lỗi đó. Thay yourdomain.com thành tên miền của bạn, khi chạy cần đăng nhập tài khoản Root trên WHM để thực thi lệnh.

cpanel-WHM

Flushing iptables rules
http://yourdomain.com:2086/scripts2/doautofixer?autofix=iptablesflush

Restart SSH in safe mode
http://yourdomain.com:2086/scripts2/doautofixer?autofix=safesshrestart

Reset the Firewall Settings
https://yourdomain.com:2087/scripts2/doautofixer?autofix=iptablesflush

Reset the SSH Settings
http://yourdomain.com:2086/scripts2/doautofixer?autofix=safesshrestart

bsdbindfix
http://yourdomain.com:2086/scripts2/doautofixer?autofix=bsdbindfix

Autorepair
http://yourdomain.com:2086/scripts2/doautofixer?autofix=autorepair

Compress Zlib
http://yourdomain.com:2086/scripts2/doautofixer?autofix=Compress-Zlib-1.42.tar.gz

Compresszlibfix
http://yourdomain.com:2086/scripts2/doautofixer?autofix=compresszlibfix

dbdmysql
http://yourdomain.com:2086/scripts2/doautofixer?autofix=dbdmysql

Cooldiagnose_apache_conf
http://yourdomain.com:2086/scripts2/doautofixer?autofix=diagnose_apache_conf

fpindexfile
http://yourdomain.com:2086/scripts2/doautofixer?autofix=fpindexfile

libxml2-2.6.28.tar.gz
http://yourdomain.com:2086/scripts2/doautofixer?autofix=libxml2-2.6.28.tar.gz

libxml64fix
http://yourdomain.com:2086/scripts2/doautofixer?autofix=libxml64fix

pro*
http://yourdomain.com:2086/scripts2/doautofixer?autofix=pro*

spamd_dbm_fix
http://yourdomain.com:2086/scripts2/doautofixer?autofix=spamd_dbm_fix

test
http://yourdomain.com:2086/scripts2/doautofixer?autofix=test

vfilterfix
http://yourdomain.com:2086/scripts2/doautofixer?autofix=vfilterfix

yumduprpmfix
http://yourdomain.com:2086/scripts2/doautofixer?autofix=yumduprpmfix

resellerresourceacctounts
http://yourdomain.com:2086/scripts2/doautofixer?autofix=resellerresourceacctounts

horde_sqmail_current_fix
http://yourdomain.com:2086/scripts2/doautofixer?autofix=horde_sqmail_current_fix

Tags:
Có thể bạn quan tâm
  • Hướng dẫn tăng tốc website bằng tính năng nén trên cPanel
  • Tài liệu về bảo mật dành cho cPanel/WebMail/WHM
  • Bình luận

    Leave a Reply