Nguyên Nghĩa

Hãy biết đam mê và mãi mãi khát khao học hỏi.

MENU
Tìm kiếm thông tin
Nguyên Nghĩa
Mr.N2

Privacy Policy

Website cá nhân NguyenNghia.com tôn trọng sự riêng tư của mọi đọc giả và cam kết bảo vệ sự riêng tư này phù hợp với chính sách bảo mật.

Chính sách bảo mật bên dưới đây giải thích việc NguyenNghia.com xử lý thông tin cá nhân (của bạn) đã được thu thập trong quá trình bạn hoạt động trên website.

1. Website NguyenNghia.com cam kết

NguyenNghia.com sẽ không thu thập hoặc sử dụng bất kỳ thông tin nào của đọc giả khi truy cập website này.

2. Liên kết đến những trang khác

Website này có thể chứa những liên kết tới các trang website khác. NguyenNghia.com không giám sát hoặc kiểm soát nội dung những trang được trỏ tới cũng như việc thu thập, xử lý dữ liệu cá nhân của bạn tại website đó. NguyenNghia.com không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào nào đối với các thông tin trên website đó và đề nghị bạn nên xem xét chính sách bảo mật riêng của từng website.

3. Thay đổi với chính sách này

NguyenNghia.com có thể cập nhật chính sách bảo mật. Mọi thay đổi sẽ được đưa lên website này, vì vậy chúng tôi khuyến khích bạn thi thoảng nên xem lại chính sách bảo mật.

4. Thông tin liên hệ

Với các câu hỏi về chính sách bảo mật, xin vui lòng gửi email qua địa chỉ: nguyennghia173(at)gmail.com

Bình luận

One response to “Privacy Policy”

  1. Phuong says:

    Bạn ơi mình muốn check ở trên trang Ahrefs, bạn có thể share mình được không?
    Cảm ơn và xin lỗi nếu làm phiền bạn

    View Comment

Leave a Reply