Hướng dẫn cài đặt Free CDN mã nguồn WordPress

Hướng dẫn cài đặt Free CDN mã nguồn WordPress

Để cài đặt Free CDN đối với mã nguồn WordPress, các bạn làm theo hướng dẫn bên dưới. Bước 1: Cài đặt Plugin WP Super Cache cho site WordPress của bạn. Tải plugin WP Super Cache tại: https://wordpress.org/plugins/wp-super-cache/ Bước 2:...
read more
Hướng dẫn cài đặt Free CDN mã nguồn vBulletin

Hướng dẫn cài đặt Free CDN mã nguồn vBulletin

Bước 01: Đăng nhập vào Admincp của mã nguồn vBulletin Bước 02: Ở mục Styles & Templates -> Chọn Replacement Variable Manager Bước 03: Tạo một biến mới thay thế cho từng hạng mục trong bảng sau Bước 04: Cuối....
read more
Hướng dẫn cài đặt Free CDN mã nguồn Xenforo

Hướng dẫn cài đặt Free CDN mã nguồn Xenforo

Để cài đặt Free CDN của HQTH đối với mã nguồn Xenforo, các bạn làm theo hướng dẫn bên dưới. Bước 1: Kết nối đến máy chủ FTP mở tập tin config.php (trong thư mực library) thêm vào 02 dòng...
read more
Chu kỳ của tên miền quốc tế

Chu kỳ của tên miền quốc tế

Dưới đây là các thông tin về chu kỳ để renew tên miền quốc tế. .COM 1) Registrar Hold (1-45 days) 2) Redemption Period (30 days) 3) Pending Delete (5 days) .NET 1) Registrar Hold (1-45 days) 2) Redemption Period...
read more
Những lệnh command hữu ích trên cPanel/WHM

Những lệnh command hữu ích trên cPanel/WHM

Bên dưới đây là các lệnh command tự động sửa lỗi hệ thống rất hữu dụng. Giả sử như các thao tác trên SSH có lỗi nào đó xảy ra, thì các command bên dưới sẽ sửa được các lỗi...
read more