Sự cố đứt cáp quốc tế ảnh hưởng đến hạ tầng máy chủ VDC

Sự cố đứt cáp quốc tế ảnh hưởng đến hạ tầng máy chủ VDC

Cách đây vài ngày đọc trên báo VnExpress về tình trạng đứt cáp quang biển, mình kiểm tra lại hệ thống thì thấy load tạm ổn chắc do server trong nước nên không sao. Tối vào kiểm tra lại Google...
read more