Hướng dẫn tắt chức năng gửi email mã nguồn Xenforo

Hướng dẫn tắt chức năng gửi email mã nguồn Xenforo

Chào các bạn, Vừa qua có một số bạn sử dụng mã nguồn Xenforo liên hệ mình, vấn đề về hệ thống tự động gửi mail quá mức cho phép nên phát cảnh báo lỗi. Để giải quyết việc này...
read more