Nguyên Nghĩa

Hãy biết đam mê và mãi mãi khát khao học hỏi.

MENU
Tìm kiếm thông tin

Google Panda

Google Panda 4.0 đã được cập nhật 21/05/2014
May 21, 2014
Trưởng bộ phận chống Web Spam của Google là Matt Cutts đã công bố trên Twitter rằng Google đã phát hành phiên bản 4.0 của thuật toán Panda. Google is rolling out our Panda 4.0 update starting today. — Matt Cutts (@mattcutts) May 20, 2014 …