Google Panda 4.0 đã được cập nhật 21/05/2014

Google Panda 4.0 đã được cập nhật 21/05/2014

Trưởng bộ phận chống Web Spam của Google là Matt Cutts đã công bố trên Twitter rằng Google đã phát hành phiên bản 4.0 của thuật toán Panda. Google is rolling out our Panda 4.0 update starting today. — Matt...
read more