Nelson Mandela là từ khóa đứng số 1 về xu hướng tìm kiếm trong năm 2013

Nelson Mandela là từ khóa đứng số 1 về xu hướng tìm kiếm trong năm 2013

Google vừa công bố top 10 xu hướng tìm kiếm trong năm 2013, và trong đó vị lãnh tụ vĩ đại của Cộng hòa Nam Phi đã đứng số 1 trong danh sách xu hướng tìm kiếm của năm. Bên...
read more