Nguyên Nghĩa

Hãy biết đam mê và mãi mãi khát khao học hỏi.

MENU
Tìm kiếm thông tin

Kurt Hugo Schneider

Beauty And A Beat - Alex Goot, Kurt Schneider and Chrissy Costanza Cover
Dec 20, 2013
MP3: Lyric: [crayon-59ef1d8e10ec8111443309/] Lời dịch: [crayon-59ef1d8e10ed7092801059/] …
Pokémon Theme Song Dubstep (ft. Lindsey Stirling)
Nov 07, 2013
The Pokemon Theme Song is classic. I had a ton of fun making this video and thwarting Team Rocket. Special Thanks to Nintendo for sponsoring this video. …