Chu kỳ của tên miền quốc tế

Chu kỳ của tên miền quốc tế

Dưới đây là các thông tin về chu kỳ để renew tên miền quốc tế. .COM 1) Registrar Hold (1-45 days) 2) Redemption Period (30 days) 3) Pending Delete (5 days) .NET 1) Registrar Hold (1-45 days) 2) Redemption Period...
read more
Thủ thuật theo dõi, đăng ký tên miền Việt Nam hết hạn và chưa gia hạn

Thủ thuật theo dõi, đăng ký tên miền Việt Nam hết hạn và chưa gia hạn

Thời gian gần đây bản thân mình bận bịu với thuật toán Google Penguin của Google, cũng như kiến thiết lại hệ thống nên không có nhiều thời gian tham gia diễn đàn. Hôm nay mình xin đóng góp bài...
read more