Nguyên Nghĩa

Hãy biết đam mê và mãi mãi khát khao học hỏi.

MENU
Tìm kiếm thông tin

tên miền

Chu kỳ của tên miền quốc tế
May 03, 2014
Dưới đây là các thông tin về chu kỳ để renew tên miền quốc tế. .COM 1) Registrar Hold (1-45 days) 2) Redemption Period (30 days) 3) Pending Delete (5 days) .NET 1) Registrar Hold (1-45 days) 2) Redemption Period (30 days) 3) Pending Delete …
Thủ thuật theo dõi, đăng ký tên miền Việt Nam hết hạn và chưa gia hạn
Jul 15, 2013
Thời gian gần đây bản thân mình bận bịu với thuật toán Google Penguin của Google, cũng như kiến thiết lại hệ thống nên không có nhiều thời gian tham …