Thay đổi tiêu đề Category mã nguồn Xenforo không đổi Url mới

Thay đổi tiêu đề Category mã nguồn Xenforo không đổi Url mới

Chào các bạn, Trong bài viết mới này mình sẽ hướng dẫn các bạn thay đổi tiêu đề Category vẫn giữ Url Rewrite cũ, không đổi Url mới trên mã nguồn Xenforo. Về vấn đề tiêu đề thì anh em...
read more